Trwa ładowanie...
d1yn1ev

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki NAVI GROUP

...

Share
d1yn1ev

19.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji spółki NAVI GROUP

Uchwała Nr 71/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki NAVI GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 23 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 680 (sześciuset osiemdziesięciu) obligacji na okaziciela serii E spółki NAVI GROUP S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNAVIG00056"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NAV1213". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1yn1ev

Podziel się opinią

Share
d1yn1ev
d1yn1ev