Trwa ładowanie...
d18a1xs

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MCI Management SA

Uchwała Nr 593/2009Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 23 października 2009 r.w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie...

Share
d18a1xs

Uchwała Nr 593/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji zamiennych na okaziciela serii B spółki MCI MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 października 2009 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji zamiennych na okaziciela serii B spółki MCI MANAGEMENT S.A. o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i terminie wykupu 10 września 2012 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMCIMG00111"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MCI0912". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d18a1xs

Podziel się opinią

Share
d18a1xs
d18a1xs