Trwa ładowanie...
d2thbrn

GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki SOBET SA

...

Share
d2thbrn

30.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Szczególne oznaczanie akcji spółki SOBET SA

Uchwała Nr 119/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki SOBET S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje statystyczne podawane przez Giełdę dotyczące akcji spółki SOBET S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku". § 2 Traci moc Uchwała Nr 33/2013 Zarządu Giełdy z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki SOBET S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2thbrn

Podziel się opinią

Share
d2thbrn
d2thbrn