Trwa ładowanie...
d2odock

GPW: upomnienie Autoryzowanego Doradcy spółki CAPITAL SOLUTIONS PROALFA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 314/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia Autoryzowanego Doradcy spółki...

Share
d2odock

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 314/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia Autoryzowanego Doradcy spółki CAPITAL SOLUTIONS PROALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Na podstawie pkt 33 ppkt 1) w zw. z pkt 33 lit. e) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć Autoryzowanego Doradcę spółkę CAPITAL SOLUTIONS PROALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d2odock

Zgodnie z przepisem pkt 33 ppkt 1) w zw. z pkt 33 lit. e) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku gdy emitent, na rzecz którego Autoryzowany Doradca świadczy swoje usługi, narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć Autoryzowanego Doradcę. Spółka BGS ENERGY PLUS A.S., dla której CAPITAL SOLUTIONS PROALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy, nie przekazała w wymaganym terminie raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2013 r., co oznacza, że spółka ta nie przekazała raportu kwartalnego w terminie wynikającym z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

Kom amp/

d2odock

Podziel się opinią

Share
d2odock
d2odock