Trwa ładowanie...
d43icgv

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji D, H, I spółki MABION

...

Share
d43icgv

18.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji D, H, I spółki MABION

Uchwała Nr 400/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, H oraz I spółki MABION S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 23 kwietnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MABION S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00016", b) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 r. rejestracji tych
akcji i oznaczenia ich kodem "PLMBION00016", c) 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji serii I, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBION00016"; 2) notować akcje spółki MABION S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MABION" i oznaczeniem "MAB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d43icgv

Podziel się opinią

Share
d43icgv
d43icgv