Trwa ładowanie...
du3460b

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki HYPERION SA

Uchwała Nr 708/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 września 2008 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
du3460b

Uchwała Nr 708/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 września 2008 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HYPERION S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki HYPERION S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

du3460b

§ 2 Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 września 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki HYPERION S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 września 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHPRON00017".

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

du3460b

Podziel się opinią

Share
du3460b
du3460b