Trwa ładowanie...
d1xmo79

GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji SADOVAYA GROUP SA

...

Share
d1xmo79

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji SADOVAYA GROUP SA

Uchwała Nr 1443/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki SADOVAYA GROUP S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 30 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.771.423 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki SADOVAYA GROUP S.A. o wartości nominalnej 0,01 USD (jeden cent) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 30 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "LU0564351582"; 2) notować akcje spółki SADOVAYA GROUP S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SADOVAYA" i oznaczeniem "SGR". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79