Trwa ładowanie...
d26vxp8
d26vxp8

GPW: wprowadzenie do obrotu listów zastawnych LZ-II-03

...
Share
d26vxp8

19.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu listów zastawnych LZ-II-03

Uchwała Nr 921/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-03 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 20 lipca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-03 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBPHHP00077"; 2) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PEOH0203". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d26vxp8

Podziel się opinią

Share
d26vxp8
d26vxp8