Trwa ładowanie...
di57f3a

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki MABION SA

...

Share
di57f3a

04.08. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki MABION SA

Uchwała Nr 782/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MABION S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.900.000 (jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MABION S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

di57f3a

Podziel się opinią

Share
di57f3a
di57f3a