Trwa ładowanie...
d2rrli6

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GEOINVENT SA

...

Share
d2rrli6

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GEOINVENT SA

Uchwała Nr 1538/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki GEOINVENT S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki GEOINVENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.617.647 (dwóch milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset czterdziestu siedmiu) akcji serii G, b) 3.944.853 (trzech milionów dziewięciuset czterdziestu czterech tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu trzech) akcji serii H - pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGEINV00017"; 2) notować akcje, o
których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GEOINVENT" i oznaczeniem "GEO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6