Trwa ładowanie...
d3s9ohk

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INWAZJAPC SA

...

Share
d3s9ohk

12.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INWAZJAPC SA

Uchwała Nr 537/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INWAZJAPC S.A. w upadłości likwidacyjnej § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 czerwca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.771.000 (ośmiu milionów siedmiuset siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INWAZJAPC S.A. w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 14 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINWZP00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym
zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INWAZJAPC" i oznaczeniem "IPC"; 3) określić dzień 13 czerwca 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 8.771.000 (ośmiu milionów siedmiuset siedemdziesięciu jeden tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki INWAZJAPC S.A. w upadłości likwidacyjnej o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINWZP00052". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3s9ohk

Podziel się opinią

Share
d3s9ohk
d3s9ohk