Trwa ładowanie...
dlqljn2

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MBANK SA

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 445/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
dlqljn2

11.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 445/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BREO201223 spółki MBANK S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii BREO201223 spółki MBANK S.A., o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBRE0005177"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MBK1223". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2