Trwa ładowanie...
d2k0nr3

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki KANCELARIA MEDIUS SA

...

Share
d2k0nr3

12.06. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki KANCELARIA MEDIUS SA

Uchwała Nr 536/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 13 czerwca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.360.000 (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KANCELARIA MEDIUS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMDIUS00026"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KME-PDA" i oznaczeniem "KMEA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2k0nr3

Podziel się opinią

Share
d2k0nr3
d2k0nr3