Trwa ładowanie...
d2rrli6

GPW: zawieszenie obrotu certyfikatami DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE

...

Share
d2rrli6

11.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie obrotu certyfikatami DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE

Uchwała Nr 38/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu certyfikatami strukturyzowanymi o nazwie "DBRDXU0713" wyemitowanymi przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE

§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE o zawieszenie obrotu wyemitowanymi przez spółkę certyfikatami strukturyzowanymi o nazwie skróconej "DBRDXU0713" w związku ze ziszczeniem się warunków ich wcześniejszego wykupu, Zarząd Giełdy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi certyfikatami począwszy od dnia 12 stycznia 2011 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego. § 2 Na podstawie § 5 ust. 2 i § 16 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, które nie zostały zrealizowane do dnia 11 stycznia 2011 r. (włącznie) tracą ważność, 2) zlecenia maklerskie na certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 12 stycznia 2011 r. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6