Trwa ładowanie...
d2842fn
espi

GRAAL - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2011)

GRAAL - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2011)
Share
d2842fn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie zgodnie z brzmieniem §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje niniejszym o terminach przekazywania raportów okresowych w 2011 roku?Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010r.?01 marca 2011r.?Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011r.?14 maja 2011r.?Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010r.?30 kwietnia 2011r.?Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r.?31 sierpnia 2011r.?Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011r.?14 listopada 2011r.Zarząd GRAAL SA informuje także, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2011 r. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka
informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRAAL SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAAL Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
84-200 Wejherowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zachodnia 22 22
(ulica) (numer)
058 672 05 80 058 677 28 43
(telefon) (fax)
biuro@graal.pl www.graal.pl
(e-mail) (www)
588-20-01-859 190056438
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-09 Robert Wijata Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2842fn

Podziel się opinią

Share
d2842fn
d2842fn