Trwa ładowanie...
d1kzrbs

GREMI MEDIA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (2/2015)

GREMI MEDIA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (2/2015)

Share
d1kzrbs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA
Temat
Przekroczenie progu znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GREMI Media S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2015r. łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza,przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 6 545 527 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości 1.210.000 złotych zawarta w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako pożyczkodawcą, a GREMI Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2015r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzrbs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GREMI MEDIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GREMI MEDIA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (12) 632-13-50 | | (12) 637-71-80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gremimedia@gremi.pl | | www.gremimedia.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-11-07-984 | | 273038318 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Iwona Liszka -Majkowska Wiceprezes Zarządu
2015-02-19 Piotr Łysek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzrbs

Podziel się opinią

Share
d1kzrbs
d1kzrbs