Trwa ładowanie...
d4elysw

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (15/2014)

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (15/2014)

Share
d4elysw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z dwoma Członkami Rady Nadzorczej Spółki. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż osoba blisko związana jednocześnie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Spółki dokonała następujących transakcji: ? nabycie w dniu 10 marca 2014 roku 758 akcji Spółki za średnią cenę 54,88 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 10 marca 2014 roku 1550 akcji Spółki za średnią cenę 55,73 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 11 marca 2014 roku 1250 akcji Spółki za średnią cenę 55,85 zł za akcję, ? nabycie w dniu 12 marca 2014 roku 650 akcji Spółki za średnią cenę 55,49 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 12 marca 2014 roku 945 akcji Spółki za średnią cenę 56,05 zł za akcję, ? nabycie w dniu 13 marca 2014 roku 850 akcji Spółki za średnią cenę 56,41 zł
za akcję, ? sprzedaż w dniu 13 marca 2014 roku 418 akcji Spółki za średnią cenę 57 zł za akcję, ? nabycie w dniu 14 marca 2014 roku 1150 akcji Spółki za średnią cenę 54,87 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 14 marca 2014 roku 1205 akcji Spółki za średnią cenę 55,55 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 17 marca 2014 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 94). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 15/2014 of February 17th 2014 Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Securities – Transactions executed by persons with access to inside information Transactions in financial instruments of Grupa Azoty S.A. The Management Board of Grupa Azoty S.A. ("the Company") reports that it has been notified, pursuant to Art. 160.1 of the Act on Trading in Securities of July 29th 2005 (Dz. U. No. 183, item 1538, as amended), of transactions in Company financial instruments, executed by a person closely related to two members of the Company's Supervisory Board. According to the notifications, the person executed the following transactions: • purchase, on March 10th 2014, of 758 Company shares for an average price of PLN 54.88 per share, • sale, on March 10th 2014, of 1550 Company shares for an average price of PLN 55.73 per share, • sale, on March 11th 2014, of 1250 Company shares for an average price of PLN 55.85 per share, • purchase, on March 12th 2014, of 650 Company shares for an
average price of PLN 55.49 per share, • sale, on March 12th 2014, of 945 Company shares for an average price of PLN 56.05 per share, • purchase, on March 13th 2014, of 850 Company shares for an average price of PLN 56.41 per share, • sale, on March 13th 2014, of 418 Company shares for an average price of PLN 57 per share, • purchase, on March 14th 2014, of 1150 Company shares for an average price of PLN 54.87 per share, • sale, on March 14th 2014, of 1205 Company shares for an average price of PLN 55.55 per share. All of the transactions were executed on the Warsaw Stock Exchange during regular trading sessions. The notifications are dated March 17th 2014 The person required to disclose the above information has not consented to the publication of the details specified in Section 2.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance on release and disclosure of information on certain transactions in financial instruments and the rules for drawing up and keeping a list of persons having access to certain inside
information, dated November 15th 2005. Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2014, item 94). | |

d4elysw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2014-03-17 Krzysztof Jałosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw