Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką CDI 1 Sp. z o.o. (134/2014)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką CDI 1 Sp. z o.o. (134/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 134 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej ze spółką CDI 1 Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż w okresie ostatnich dwunastu miesięcy tj. od dnia 10.12.2013 r. Spółka zawarła ze spółką CDI 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - spółką zależną dalszego stopnia od Spółki, umowy pożyczek na łączną wartość 9.235.000,00 PLN. We wszystkich tych umowach Spółka była pożyczkodawcą, z kolei CDI 1 Sp. z o.o. pożyczkobiorcą. Największa wartościowo umowa w okresie objętym raportem została zawarta w dniu wczorajszym tj. 09.12.2014 r. na kwotę 8.000.000,00 PLN. We wszystkich umowach terminy spłaty pożyczek ustalono na dzień 31.12.2015r. wraz z odsetkami w wysokości WIBOR1M + 3% ogłoszony na dzień spłaty pożyczki w całości lub w ramach danej raty. Spółka CDI 1 Sp. z o.o. jest spółką zależną CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. - spółki zależnej Spółki i dedykowana jest do realizacji osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy przy ul. Leśnej. Umowa znacząca z uwagi na fakt, iż suma umów pożyczek zawartych ze spółką CDI 1 Sp. z o.o.
przekracza 10 % przychodów grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@immobile.com.pl www.immobile.com.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2014-12-10 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r