Trwa ładowanie...
d3t1jdh

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Kopex i jego spółki zależne zawarł porozumienie z bankami finansującymi ws. przedłużenia terminów spłat kredytów i zaniechania blokad, podała spółka. W przypadku podpisania do 7 września 2016 r. porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex, terminy wymagalności kredytów zostaną automatycznie wydłużone do 30 listopada 2016 r.

Share
d3t1jdh

W treści porozumienia ustalono, między innymi, że:

a) termin spłaty kredytów, których termin wymagalności przypada pomiędzy dniem wejścia w życie porozumienia, a 7 września 2016 r., udzielonych przez banki finansujące, został wydłużony do 7 września 2016 r.,

b) w przypadku podpisania do dnia 7 września 2016 r. porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex, terminy wymagalności kredytów odroczone zgodnie z punktem (a) powyżej do 7 września 2016 r. zostaną automatycznie wydłużone do 30 listopada 2016 r.;

d3t1jdh

c) w przypadku podpisania do 7 września 2016 r. porozumienia dotyczącego kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex, banki finansujące zwolnią niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia podpisania kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex odpowiednio emitentowi lub właściwej spółce zależnej bieżące wpływy zablokowane w terminie od 01.09.2016 r. do daty podpisania kluczowych warunków restrukturyzacji Grupy Kopex; oraz

d) banki finansujące zobowiązały się w okresie obowiązywania porozumienia nie dokonywać wobec emitenta, ani żadnej spółki zależnej czynności egzekucyjnych, w tym, między innymi, nie dokonywać blokad środków pieniężnych, ani w inny sposób nie zatrzymywać we wskazanym terminie, środków wpłacanych na rachunki bankowe emitenta lub spółek zależnych lub rachunki techniczne banków finansujących z przeznaczeniem dla emitenta bądź którejkolwiek spółki zależnej;

e) porozumienie obowiązuje do 7 września 2016 r. włącznie, z tym że termin obowiązywania porozumienia ulega automatycznemu wydłużeniu do 30 listopada 2016 r. jeżeli do 7 września 2016 r. zostaną podpisane kluczowe warunki restrukturyzacji Grupy Kopex. Porozumienie określa zdarzenia, które uprawniają banki finansujące do wypowiedzenia porozumienia przed końcowym terminem jego obowiązywania.

Stronami porozumienia są: Kopex i jego spółki zależne, tj. Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Kopex Machinery, Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis", Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze, Kopex Hydraulika Siłowa, Elgór+Hansen oraz następujące banki: PKO Bank Polski, Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank BGŻ BNP Paribas, HSBC Bank Polska, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank Polska.

d3t1jdh

Jednocześnie Kopex poinformował, iż otrzymał podpisane przez strony: aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP oraz aneks do umowy wieloproduktowej z ING BSK.

Porozumienie Kopeksu z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia jest jednym z warunków realizacji umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką zależną od TDJ a Krzysztofem Jędrzejewskim, przewidującej przejęcie przed TDJ kontroli nad większościowym pakietem akcji Kopeksu.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d3t1jdh

Podziel się opinią

Share
d3t1jdh
d3t1jdh