Trwa ładowanie...
d9ujral
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja na akcjach Spółki (10/2013)

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja na akcjach Spółki (10/2013)
Share
d9ujral
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA NOKAUT S.A.
Temat
Informacja na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2013 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od Pana Rafała Brzoski ? Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Pana Brzoskę ? 12.000 akcji zwykłych na okaziciela w dniu 19 kwietnia 2013 roku za średnią cenę 3,87 złotych. Wskazane transakcje zostały zawarte na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie sesji zwykłej. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach na akcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900 58 662 03 45
(telefon) (fax)
inwestorzy@nokaut.pl www.grupanokaut.pl
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d9ujral

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2013-04-24 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2013-04-24 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9ujral

Podziel się opinią

Share
d9ujral
d9ujral