Trwa ładowanie...
d2p1bv5
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2012)

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2012)
Share
d2p1bv5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 11 czerwca 2012 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od Pana Dariusza Piszczatowskiego ? Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. Zawiadomienie dotyczy nabycia przez spółkę Sui Generis Investments Ltd. ? bezpośrednio kontrolowaną przez Pana Piszczatowskiego ? łącznie 2500 akcji zwykłych na okaziciela za średnią cenę 8,57 złotych w tym: - w dniu 05 czerwca 2012 roku nabyto 1900 akcji Emitenta po cenie 8,47 złotych za jedną akcję, - w dniu 11 czerwca 2012 roku nabyto 600 akcji Emitenta po cenie 8,90 złotych za jedną akcję. Wskazane transakcje kupna akcji Emitenta zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w trakcie sesji zwykłej. Ponadto osoba obowiązana poinformowała, że stan posiadania Sui Generis Investments Ltd. przed ww. nabyciem akcji wynosił 688.000 akcji, co stanowiło 9,10 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Stan posiadania Sui Generis Investments Ltd. po nabyciu akcji wynosi 690.500 akcji, co stanowi 9,12 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach na akcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 RMF z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900 58 662 03 45
(telefon) (fax)
inwestorzy@nokaut.pl www.grupanokaut.pl
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d2p1bv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2012-06-12 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2p1bv5

Podziel się opinią

Share
d2p1bv5
d2p1bv5