Trwa ładowanie...
d27fm6b

GRUPA NOKAUT S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (22/2014)

GRUPA NOKAUT S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (22/2014)

Share
d27fm6b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA NOKAUT S.A.
Temat
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o otrzymaniu w dniu 27 maj 2014 roku zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od Pana Rafała Brzoski ? Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Nokaut S.A. Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Pana Brzoskę ? 33.000 akcji zwykłych na okaziciela w dniu 23 maj 2014 roku za średnią cenę 1,22 złotych. Wskazane transakcje zostały zawarte na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w trakcie sesji zwykłej. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach na akcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sportowa | | 8 bud. B | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 58 58 900 | | 58 662 03 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@nokaut.pl | | www.grupanokaut.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586 216 38 72 | | 220170588 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2014-05-27 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27fm6b

Podziel się opinią

Share
d27fm6b
d27fm6b