Trwa ładowanie...
d1vpb86
d1vpb86
espi

GRUPA TRINITY S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 28 listopada 2013 r. (6/2013)

GRUPA TRINITY S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 28 listopada 2013 r. (6/2013)
Share
d1vpb86
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA TRINITY S.A.
Temat
Zwołanie NWZ na dzień 28 listopada 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 20-21, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 28 listopada 2013 roku o godzinie 15:00 (dalej "NWZ" lub "Zgromadzenie") w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.
Załączniki
Plik Opis
1_Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
3_Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa
4_Informacja o liczbie głosów.pdf Informacja o liczbie głosów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA TRINITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA TRINITY S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-079 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ruska 11/12
(ulica) (numer)
+48 (71) 712 21 21 +48 (71) 712 21 22
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971760835 021137168
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Michał Waluga Wiceprezes Zarządu Michał Waluga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vpb86

Podziel się opinią

Share
d1vpb86
d1vpb86