Trwa ładowanie...
d3pj4u1

GUS: PKB w I kwartale br. wzrósł o 3,6 proc. rok do roku (opis3)

#
Dochodzi komentarz wiceprezes GUS dr Haliny Dmochowskiej
#

Share
d3pj4u1

29.05. Warszawa (PAP) - W I kw. 2015 r. PKB wzrósł realnie o 3,6 proc. rdr, co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do szybkiego szacunku GUS, opublikowanego w połowie maja br. - poinformował GUS. Eksperci szacują, że w całym 2015 r. wzrost PKB wyniesie 3,8 proc.

Z piątkowych wstępnych szacunków GUS wynika ponadto, że PKB w I kw. 2015 r. wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1 proc. wobec poprzedniego kwartału i był wyższy o 3,5 proc. niż przed rokiem.

Wiceprezes GUS dr Halina Dmochowska powiedziała podczas konferencji prasowej, że opublikowane dane wyrównane sezonowo dają Polsce drugie miejsce w UE. "To zapewnia Polsce bardzo dobrą drugą pozycję wśród krajów Unii Europejskiej, które dotychczas opublikowały szacunki kwartalne PKB (...). Spośród dwudziestu krajów, które opublikowały szybkie szacunki osiemnaście odnotowało wzrost, najwyższy Rumunia 4,2 proc. a po Rumunii Polska - 3,5 proc. i Węgry - 3,1 proc." - powiedziała. Dodała, że Włochy utrzymały poziom sprzed roku, a Finlandia zanotowała niewielki spadek PKB.

d3pj4u1

Dmochowska zaznaczyła, że tempo wzrostu gospodarczego w całej UE było w I kw. tylko nieznacznie wyższe, niż w czwartym kwartale ub.r. i wyniosło 1,5 proc. wobec 1,3 proc., a w strefie euro 1 proc., wobec 0,9 proc. To świadczy o tym, że przezwyciężanie skutków kryzysu w UE następuje dość powoli. Zwróciła te uwagę na wzrost dynamiki gospodarki USA, ale spadek w Chinach i Japonii.

"Można więc powiedzieć, że przy takich uwarunkowaniach Polska gospodarka rozwija się stabilnie, co jest bardzo ważne w warunkach nadal znacznej niepewności w gospodarkach zewnętrznych, przy korzystnej zrównoważonej strukturze wzrostu" - oceniała wiceprezes GUS.

"Dane, którymi w tej chwili dysponujemy pozwalają stwierdzić, że wzrost PKB w pierwszym kwartale był łącznym rezultatem utrzymania, a nawet pewnego umocnienia dynamiki popytu konsumpcyjnego ze strony gospodarstw domowych, poprawy dość dobrej już w ubiegłym roku dynamiki inwestycji (...) i dodatniego wpływu eksportu netto, co jest zjawiskiem nowym" - mówiła Dmochowska.

Wskazała, że dotychczasowe dane GUS wskazują na stopniową poprawę na rynku pracy, na wzrost liczby pracujących i przeciętnego zatrudnienia. "Wzrastały przeciętne wynagrodzenia, zarówno nominalne - więcej niż w IV kwartale, jak i ich siła nabywcza, ponieważ utrzymywał się od dłuższego czasu spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych" - podkreśliła. Dodała, że znaczny, choć mniejszy niż w przypadku wynagrodzeń był wzrost siły nabywczej świadczeń społecznych.

d3pj4u1

"Ponieważ tendencje te utrzymują się od dłuższego czasu, stabilizuje to, czy umacnia warunki potencjalnego wzrostu popytu konsumpcyjnego i stabilizacji od tej strony. To zresztą potwierdziły nasze badania sytuacji gospodarstw domowych i wyniki budżetów, które niedawno opublikowaliśmy" - zaznaczyła wiceprezes GUS. Wskazała ponadto na stopniowy spadek bezrobocia i obaw o bezrobocie.

"Biorąc pod uwagę stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy, rosnące wynagrodzenia, nadal niską dynamikę cen, dość dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw oraz ich aktywność eksportową i inwestycyjną, można oczekiwać utrzymania (...) i utrwalenia pozytywnych tendencji w gospodarce" - podsumowała.

GUS poinformował w komunikacie ponadto, że w I kw. 2015 r. popyt inwestycyjny wzrósł o 11,4 proc. rok do roku, a popyt krajowy wzrósł o 2,6 proc. rok do roku. Wzrost popytu krajowego - jak podkreślił GUS - był jednak wolniejszy od tego w czwartym kwartale 2014 r. "Wpłynął na to niewielki spadek akumulacji oraz niższy niż w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,1 proc. wobec 3,8 proc. W takim samym tempie (3,1 proc.) rosło spożycie w sektorze gospodarstw domowych" - napisano w informacji.

GUS zwrócił uwagę na wysokie tempo wzrostu popytu inwestycyjnego - o 11,4 proc. "W efekcie dodatni wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,5 pkt proc. wobec 4,8 pkt proc. w czwartym kwartale 2014 r." - podkreślił.

d3pj4u1

Po raz pierwszy od czwartego kwartału 2013 r. wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego był dodatni i wyniósł 1,1 pkt proc. - poinformował GUS.

Według głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek ostateczny szacunek PKB w pierwszych trzech miesiącach br. potwierdził przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki w tym okresie.

"Skala przyspieszenia okazała się nawet nieco wyższa od pierwotnych wyliczeń. Bardzo przyzwoita okazała się również struktura wzrostu PKB. Zgodnie z przewidywaniami nieco szybciej niż w czwartym kwartale poprzedniego roku rosła konsumpcja gospodarstw domowych, przyspieszyły również inwestycje, przy czym w tym przypadku skala przyspieszenia była wręcz imponująca" - zaznaczyła Kurtek.

Zwróciła uwagę, że inwestycje rosły w dwucyfrowym tempie i po raz pierwszy od czterech kwartałów pozytywny okazał się wkład eksportu netto we wzrost gospodarczy. Było to możliwe - jej zdaniem - głównie dzięki przyspieszeniu eksportu i to pomimo nadal obowiązującego rosyjskiego embarga, nałożonego w ubiegłym roku, na polską żywność.

d3pj4u1

"Spory negatywny wkład we wzrost gospodarczy zanotowano po stronie zapasów, ale paradoksalnie jest to pozytywna informacja. Zapasy bowiem będą prawdopodobnie przez firmy odbudowywane w kolejnych miesiącach i tym samym ich wpływ na PKB będzie w kolejnych kwartałach dodatni" - oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Kurtek szacuje, że w drugim kwartale br. tempo wzrostu gospodarczego będzie prawdopodobnie zbliżone do tego w pierwszym kwartale. "W drugiej połowie roku, kiedy wyraźniejszego charakteru nabierze ożywienie w strefie euro i jednocześnie rozkręci się karuzela z nowymi środkami unijnymi, ma szansę osiągnąć 4 proc. rok do roku lub nawet powyżej. W całym 2015 r. dynamika PKB tym samym przekroczy 3,6 proc. i bardzo prawdopodobne wydaje się, że osiągnie 3,8 proc" - podkreśliła.

Piątkowe dane GUS dotyczące PKB - w ocenie głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora - potwierdzają dobre perspektywy dla kolejnych kwartałów. "Głównym paliwem gospodarki były w pierwszych miesiącach roku inwestycje, których dynamika wyniosła aż 11,4 proc. rok do roku. Oznacza to, że firmy dostrzegają, że obecne moce wytwórcze mogą już wkrótce nie wystarczyć do zaspokojenia rosnącego popytu" - zaznaczył.

Główny ekonomista BGK zauważył ponadto, że konsumpcja prywatna rosła w tempie nieco wyższym od tego z poprzedniego kwartału. "Konsekwentna poprawa sytuacji na rynku pracy plus niska inflacja zwiększająca siłę nabywczą wynagrodzeń są tego kluczowymi przyczynami i pozwalają mieć oczekiwania na przyspieszenie w dalszej części roku" - ocenił.

Polskie firmy - według Kaczora - dobrze wykorzystują poprawę w strefie euro. Prognozuje on, że w całym 2015 r. wzrost PKB wyniesie 3,7- 3,8 proc. rok do roku.

d3pj4u1

Podziel się opinią

Share
d3pj4u1
d3pj4u1