Trwa ładowanie...

GUS podał dane o produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa spadłą w październiku br. o 1,6% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 8,0% wobec wzrostu o 11,8% we wrześniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątkowym komunikacie.

Share
GUS podał dane o produkcji przemysłowej
Fot: AFP / BEHROUZ MEHRI
d3jfgu2

Produkcja przemysłowa spadła w październiku br. o 1,6% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 8,0% wobec wzrostu o 11,8% we wrześniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątkowym komunikacie.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku, ale o 0,6% niższym w porównaniu z wrześniem br." - głosi komunikat.

d3jfgu2

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w tym okresie o 3,8% m/m i o 9,4% w ujęciu rocznym. We wrześniu jej wzrost wyniósł 13,4% r/r.

W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 9,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

"W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 27,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,4%, wyrobów z metali – o 17,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 14,9%, urządzeń elektrycznych – o 14,3% oraz metali – o 11,1%. " - czytamy dalej w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku wystąpił w 8 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,2%, w produkcji napojów – o 9,9% oraz mebli – o 5,3%, podano także.

d3jfgu2

Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 10,0% r/r. Ich oczekiwania były zbliżone i wahały się od 8,6% do 11,9%, przy średniej na poziomie 9,97%.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) nie zmieniły się w październiku br. wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 4,0%, podał GUS. We wrześniu wzrosły o 4,3% r/r.

Ceny produkcji budowlano-montażowej nie uległy zmianie w ujęciu miesięcznym, ale wzrosły o 0,1% r/r. We wrześniu w ujęciu rocznym wzrosły o 0,2%.

W ujęciu miesięcznym wzrosły ceny m. in. w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,1%). Obniżono natomiast ceny w górnictwie i wydobywaniu oraz w przetwórstwie przemysłowym (po 0,1%). W przetwórstwie przemysłowym najbardziej spadły ceny produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,5%). Zanotowano również spadek cen m.in. produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 1,2%), urządzeń elektrycznych, odzieży (po 0,8%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,7%), podał GUS.

d3jfgu2

"W październiku 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,0% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 17,4%). Podniesiono również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 5,5%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,1%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,7%)" - głosi komunikat.

Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w październiku wyniesie 4,1%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 4,0% do 4,2%, przy średniej na poziomie 4,13%.

ISB

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2