Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6

Hawe uzgodniło term sheet z wierzycielami, umowę podpisze do 20 października

Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Hawe, Hawe Telekom i Mediatel podpisali z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i Alior Bankiem porozumienie term sheet w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego Grupy Hawe, podała spółka. Do 20 października ma zostać zawarta umowa restrukturyzacyjna pomiędzy stronami porozumienia oraz pozostałymi wierzycielami wierzytelności, którzy do niej przystąpią.
Share
dsoken6

"Przedmiotem porozumienia jest ustalenie warunków zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej (umowa restrukturyzacyjna), której przedmiotem będą warunki restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego dłużników wobec wierzycieli oraz obligatariuszy z tytułu wierzytelności opisanych w umowie standstill" - czytamy w komunikacie.

Stosownie do postanowień porozumienia umowa restrukturyzacyjna ma zostać zawarta do 20 października 2015 r. pomiędzy stronami porozumienia oraz pozostałymi wierzycielami Wierzytelności, którzy przystąpią do umowy restrukturyzacyjnej, podano także.

"Warunkami realizacji przez wierzycieli umowy restrukturyzacyjnej jest objęcie przez podmioty reprezentujące 90% lub więcej wierzytelności obligatariuszy, przed zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, obligacji wyemitowanych przez Hawe Telekom Sp. z o.o." - czytamy dalej.

dsoken6

Wykonanie umowy restrukturyzacyjnej polegać będzie m.in. na emisji obligacji przez Hawe Telekom, kierowanej do wierzycieli obligacji Hawe oraz obligacji Hawe Telekom oraz kierowanej do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, a także na zawarciu ugody w odniesieniu do wierzytelności ARP i Alior Banku.

Kolejne punkty umowy restrukturyzacyjnej przewidują zawarcie umowy pomiędzy dłużnikami i wierzycielami, która regulować będzie m.in. kolejność zaspokojenia wierzycieli i posiadaczy nowych obligacji, a także ustanowieniu szeregu zabezpieczeń.

"Cena emisyjna nowych obligacji będzie równa ich wartości nominalnej i zostanie rozliczona z wierzytelnościami obligatariuszy, przy czym odsetki naliczone w odniesieniu do istniejących obligacji, wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Alior Banku S.A. naliczone do dnia 30 października 2015 roku (data emisji nowych obligacji) będą płatne w całości do dnia 31 marca 2016 roku" - napisano też w komunikacie.

W przypadku ARP, Alior Banku oraz Open Finance FIZAN, nowe obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR3M powiększony o 2,5% w stosunku rocznym. W przypadku nowych obligacji Hawe Telkom objętych przez pozostałych wierzycieli z tytułu posiadanych przez nich obligacji Hawe S.A. i Hawe Telekom będą one oprocentowane 6% w skali roku.

dsoken6

"Ponadto, w dniu zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do zarządu Hawe Telekom Sp. z o.o. zostanie powołana osoba wyznaczona przez wierzycieli i wskazana w umowie restrukturyzacyjnej i będzie ona pełnić członka zarządu do spraw finansowych. Zarząd Hawe Telekom Sp. z o.o. będzie składał się z dwóch osób, w tym członka zarządu do spraw finansowych, z prawem do wspólnej reprezentacji" - wskazano także w materiale.

W przypadku transakcji sprzedaży, dzierżawy lub innej podobnej transakcji dotyczącej części sieci światłowodowej Hawe Telekom innej niż związana z działalnością operacyjną, Hawe Telekom zobowiązane będzie do proporcjonalnej spłaty wierzytelności i przedterminowego częściowego wykupu nowych obligacji, przeznaczając na ten cel przychody z takiej transakcji w wysokości i na zasadach ustalonych w umowie restrukturyzacyjnej, przewiduje także porozumienie.

"Strony ustaliły termin spłaty wierzytelności i wykupu nowych obligacji na 30 września 2016 r." - czytamy także.

We wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z Grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

dsoken6

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6