Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

HAWE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (RB-4/2013). (4/2013)

HAWE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (RB-4/2013). (4/2013)
Share
d1y0k8r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (RB-4/2013).
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w załączeniu przekazuje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedstawione w załączonym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hawesa.pl Podstawa prawna: Art. 65 ust.1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
RB201304z1-HAWEZestawienieraportówbieżących2012.pdf Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2013-01-10 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r