Trwa ładowanie...
d19tx3m

HMSG S.A. - Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (27/2010)

HMSG S.A. - Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (27/2010)

Share
d19tx3m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
HMSG S.A.
Temat
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Sławomira Kliszko i pani Stanisławy Respondowskiej o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki. Pan Sławomir Kliszko i pani Stanisława Respondowska informują, że działając w porozumieniu zawartym w dniu 24.12.2010r. w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect stali się posiadaczami 709.750 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,0% kapitału zakładowego Spółki i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed transakcją, osoby tworzące porozumienie posiadały 567.797 akcji Spółki, co stanowiło 4,00% kapitału zakładowego Spółki i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

| | | HMSG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HMSG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 06-400 | | Ciechanów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostkowska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (23) 673 43 45 | | (23) 673 43 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@hmsg.pl | | www.hmsg.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5661965926 | | 141734419 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Bartłomiej M. Matusiak Prezes Zarządu Bartłomiej M. Matusiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m