Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

HORTICO S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 (5/2011)

HORTICO S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 (5/2011)
Share
d4hah9q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
HORTICO S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 2/2011
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HORTICO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 2/2011 polegającą na doprecyzowaniu podmiotu, który zgodnie z przekazanym zawiadomieniem stał się posiadaczem akcji HORTICO S.A. stanowiących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z przekazanym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "IPOPEMA TFI") zawiadomieniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, w tym ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: "ALIOR SFIO"), posiadają akcje HORTICO S.A. Udział ALIOR SFIO w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekracza próg 5%. W związku z tym fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, łącznie z ALIOR SFIO, przekraczają próg 5% ogólnej liczby głosów w HORTICO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HORTICO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
52-437 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Giełdowa 12H
(ulica) (numer)
+48 (71) 364 03 50 +48 (71) 364 58 14
(telefon) (fax)
sekretariat@hortico.pl www.hortico.pl
(e-mail) (www)
8942944952 020778379
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Paweł Kolasa Prezes Zarządu Paweł Kolasa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q