Trwa ładowanie...
d3ybeg8

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (5/2011)

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (5/2011)

Share
d3ybeg8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
HOTBLOK S.A.
Temat
HOTBLOK S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 28.01.2011r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Pana Damiana Karkoszki zawiadomienie o następującej treści :W związku z powzięciem w dniu 25 stycznia 2011r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice?Wschód w Katowicach, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki HOTBLOK S.A. do kwoty 14 000 000 złotych w drodze emisji 9 200 000 akcji serii K , niniejszym informuję, że obecnie posiadam 341 167 akcji Spółki HOTBLOK S.A., co stanowi 2,44 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,44% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego posiadałem 341 167 akcji Spółki HOTBLOK S.A. co stanowiło 7,11% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,11% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jarosław Lenartowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8