Trwa ładowanie...
d2kzclz

HUTMEN - Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółk...

HUTMEN - Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta (3/2014)

Share
d2kzclz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego i hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółki zależnej od Emitenta, wpłynęły postanowienia o ustanowieniu hipoteki i zastawu rejestrowego, stanowiących zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej w dniu 18 lutego br. pomiędzy WM Dziedzice S.A. a Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu o łącznej wartości 20.000.000 złotych. Zostały ustanowione poniższe zabezpieczenia: 1)Zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych do sumy zabezpieczenia 13.000.000 złotych. Wartość aktywów stanowiących zabezpieczenie wynosi 13.517.980 zł na dzień 31.12.2013 r. wg ewidencji księgowej WM Dziedzice S.A. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 6 marca 2014 r. 2)Hipoteka umowna do kwoty 15.245.000 zł na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy, położonej w Czechowicach-Dziedzicach (KW nr KA1P/00049240/6. Wartość
ewidencyjna aktywów netto, na których ustanowiono hipotekę, w księgach rachunkowych WM Dziedzice S.A. wynosi 26.955.062,41 zł wg stanu na dzień 28.02.2014 r. Ustanowienie hipoteki umownej nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 11 marca 2014 r. Nie ma powiązań pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną wraz z ich osobami zarządzającymi a Credit Agricole Bank Polska S.A. i jego osobami zarządzającymi. Kryterium uznania ustanowienia hipoteki i zastawu na aktywach o znacznej wartości spowodowane jest tym, że wartość ta przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1, pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

| | | HUTMEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HUTMEN | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 33-48-300 | | 071 339-03-47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@hutmen.pl | | www.hutmen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000196 | | 931023629 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2014-03-13 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kzclz

Podziel się opinią

Share
d2kzclz
d2kzclz