Trwa ładowanie...
duwe3ul
espi

HYDROPHI - Informacja o zamiarze zwołania NWZ w związku z planowanym pozyskaniem finansowania udz ... - EBI

HYDROPHI - Informacja o zamiarze zwołania NWZ w związku z planowanym pozyskaniem finansowania udziałowego (1/2015)

Share
duwe3ul

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zamiarze zwołania NWZ w związku z planowanym pozyskaniem finansowania udziałowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 57/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w którym Spółka poinformowała o zawarciu porozumienia z Inwestorem z USA w zakresie pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 60/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w którym Spółka poinformowała o zawarciu listu intencyjnego z dystrybutorem technologii HydroPlant w zakresie pozyskania przez Emitenta dodatkowego finansowania udziałowego informuje, że zamiarem Zarządu Emitenta będzie zwołanie w bieżącym tygodniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie głosowanie nad uchwałami w sprawie emisji ok. 12,2 mln akcji nowej emisji, które będą mogły zostać zaoferowane Inwestorowi z USA oraz Dystrybutorowi technologii HydroPlant, który również wyraził zainteresowanie dokapitalizowaniem Emitenta. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Inwestorem z USA, Inwestor ten określił, że w przypadku
pozyskania przez Emitenta z publicznej emisji akcji serii D kwoty niższej niż planowane 3 mln zł brutto, obejmie on w ramach dedykowanej oferty prywatnej skierowanej przez Emitenta do tego Inwestora akcje nowej emisji w takiej ilości aby łączna wartość emisji akcji serii D i akcji nowej prywatnej emisji objętej przez tego Inwestora wyniosła ok. 3 mln zł. Wartość emisji akcji serii D wyniosła ok. 332,76 tys. zł. W związku z tym po podjęciu przez NWZ Emitenta uchwały w sprawie emisji akcji nowej emisji, zamiarem Emitenta będzie zaoferowanie temu Inwestorowi ok. 8,89 mln akcji nowej emisji co cenie emisyjnej 0,30 zł akcję. Emitent szacuje, że objęcie akcji nowej emisji przez Inwestora z USA nastąpi w terminie 14 dni od podjęcia przez NWZ Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym z dystrybutorem technologii HydroPlant, dystrybutor ten zadeklarował, że w związku z obserwowanym przez niego zainteresowaniem rynku technologią HydroPlant, w
przypadku uzyskania pozytywnych wyników testów technologii HydroPlant prowadzonych w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu, będzie on zainteresowany dokapitalizowaniem Emitenta na kwotę 1.000.000,00 zł poprzez objęcie akcji nowej emisji, po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,30 zł za akcję, w ramach dedykowanej oferty prywatnej skierowanej przez Emitenta do tego dystrybutora. W związku z tym po podjęciu przez NWZ Emitenta uchwały w sprawie emisji akcji nowej emisji, zamiarem Emitenta będzie zaoferowanie temu Dystrybutorowi ok. 3,3 mln akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 0,30 zł akcję. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duwe3ul

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duwe3ul

Podziel się opinią

Share
duwe3ul
duwe3ul