Trwa ładowanie...
d3a5edj

HYGIENIKA - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Poopeys Deutschland GmbH (16/2014)

HYGIENIKA - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Poopeys Deutschland GmbH (16/2014)

Share
d3a5edj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Poopeys Deutschland GmbH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika SA z siedzibą w Lublińcu (zwana dalej "Emitentem") informuje, że w dniu 3 marca 2014 roku w Wolfsburgu w Niemczech odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Poopeys Deutschland GmbH z siedzibą w Kieferweg, na którym Pan Kamil Kliniewski Prezes Zarządu w imieniu Hygienika S.A. podpisał akt notarialny potwierdzający podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki, do którego doszło w spółce dniu 10.12.2013 roku w formie spisanego odręcznie i podpisanego dokumentu. W wyniku tego potwierdzenia notarialnego kapitał zakładowy Spółki Poopeys Deutschland GmbH został podwyższony o kwotę 600 000 EURO do kwoty 700 000 EURO a nowe udziały zostały objęte przez Hygienika S.A., która pokryła je wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu nieuregulowanych przez Poopeys Deutschland GmbH zobowiązań handlowych. W tej sprawie w dniu 10.12.2013 roku pomiędzy spółką a Emitentem została spisana umowa potracenia. Ponadto został zmieniony także statut Spółki, w którym
potwierdzono nową wysokość kapitału zakładowego. Dokonane zmiany zostały zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a5edj

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 015 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-03-04 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a5edj

Podziel się opinią

Share
d3a5edj
d3a5edj