Trwa ładowanie...
d2wagb7
espi

HYPERION S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow...

HYPERION S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (56/2011)

Share
d2wagb7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-05
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Hyperion S.A. (dalej "Spółka" lub "Hyperion") z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 grudnia br. od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Piechockiego wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez Niego transakcji nabycia 926.240 sztuk akcji Spółki, w łącznej cenie 2.778.720 zł. Transakcja nabycia została dokonana w dniu 30 listopada 2011 roku poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilnoprawnej. Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wagb7

| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-820 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Barlickiego | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wagb7

Podziel się opinią

Share
d2wagb7
d2wagb7