Trwa ładowanie...
d3jqk6c
espi

IAI S.A. - Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej (3/2011)

IAI S.A. - Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej (3/2011)
Share
d3jqk6c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
IAI S.A.
Temat
Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd IAI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 12 marca 2010 do 16 listopada 2010 roku Członek Rady Nadzorczej nabył łącznie 549 akcji Spółki IAI S.A. w tym:12.03.2010 zakup 300 akcji za 3,45 zł każda15.06.2010 zakup 10 akcji za 2,70 zł każda16.11.2010 zakup 239 akcji za 2,60 zł każda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IAI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IAI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-101 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Madalińskiego 8
(ulica) (numer)
91 88 29 026 918829027
(telefon) (fax)
smulinski@iai-sa.com www.iai-sa.com
(e-mail) (www)
8522470967
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Sebastian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jqk6c

Podziel się opinią

Share
d3jqk6c
d3jqk6c