Trwa ładowanie...
d7johw2
espi

IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (46/2012)

IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (46/2012)
Share
d7johw2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Informacja o zawarciu transakcji depozytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDEA TFI S.A., działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 11 czerwca 2012 roku zawarł z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie umowę lokaty terminowej na kwotę 4.017.201,73 zł (cztery miliony siedemnaście tysięcy dwieście jeden złotych siedemdziesiąt trzy groszy) oprocentowaną 4,95% w skali roku. Termin zapadalności lokaty ustalony został na 26 czerwca 2012 roku. Kwota odsetek naliczonych od kwoty lokaty wyniesie 8.171,98 złotych.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-34-73 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Piotr Kukowski Prezes Zarząd
2012-06-12 Tomasz Bogutyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7johw2

Podziel się opinią

Share
d7johw2
d7johw2