Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

IDEON S.A. - Realizacja postępowania układowego z Wierzycielami (14/2014)

IDEON S.A. - Realizacja postępowania układowego z Wierzycielami (14/2014)
Share
d3cr21b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Realizacja postępowania układowego z Wierzycielami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów nr 9/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, 10/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, 11/2014 z dnia 31 marca 2014 roku oraz 12/ 2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku, Zarząd emitenta informuje, że w ramach realizacji postanowień układu z Wierzycielami dokonał zapłaty kolejnych wierzytelności układowych w kwocie: 850.000,00 zł wobec Wierzycieli z grupy I ?szej oraz grupy II ? giej. Aktualny stan zadłużenia z tytułu zobowiązań wobec Wierzycieli układowych wymagalnych z tytułu pierwszej raty układowej przypadającej na dzień 31 marca 2014 przedstawia się następująco: Zobowiązania wobec Wierzycieli z grupy I ?szej wynoszą: 3.317.696,48 zł Zobowiązania wobec Wierzycieli z grupy II ?giej wynoszą: 1.375.674,51 zł Zobowiązania wobec Wierzycieli z grupy III ?ciej wynoszą: 2.700.000,00 zł Jednocześnie Emitent informuje, iż część Wierzycieli wyraziła już zgodę na przesunięcie terminu zapłaty przysługujących im z w/w tytułu zobowiązań w terminie płatności II raty układowej, przypadającym na dzień 30 czerwca
2014 roku. Wysokość drugiej raty układowej wynosi: 4.522.773,49 zł w tym zobowiązania wobec Wierzycieli grupy II- giej w kwocie: 1.920.074,90 zł pozostała część w wysokości: 2.602.698,59 zł wobec Wierzycieli z grupy III-ciej. O dalszym stanie spłaty i płatnościach spółka będzie informować w raportach bieżących. O sprawie Emitent informował w raportach nr 22/2013; 24/2013; 25/2013; 34/2013; 35/2013; 51/2013; 53/2013; 54/2013; 58/2013; 60/2013; 62/2013; 67/2013; 69/2013; 7/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)
d3cr21b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2014-04-14 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b