Trwa ładowanie...
d4lcrdo
espi

IDEON S.A. - Wypowiedzenie umowy o kredyt (11/2013)

IDEON S.A. - Wypowiedzenie umowy o kredyt (11/2013)
Share
d4lcrdo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
IDEON S.A.
Temat
Wypowiedzenie umowy o kredyt
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od następcy prawnego Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie - Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy z dnia 15.10.2012, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia licząc od dnia doręczenia wypowiedzenia. Wierzytelność Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu ww umowy wynosi na dzień 20 marca 2013 roku: 10.080.703,07 zł. W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o kredyt obrotowy podane zostały czynniki dotyczące utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy oraz zagrożenia upadłości.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 782 97 00 032 782 97 01
(telefon) (fax)
poczta@ideon.eu www.ideon.eu
(e-mail) (www)
6340132258 273544270
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2013-03-22 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lcrdo

Podziel się opinią

Share
d4lcrdo
d4lcrdo