ycipk-229bu3

Ile będą wynosiły emerytury w przyszłym roku?

Na 2015 rok rząd zaplanował nowy rodzaj waloryzacji, procentowo-kwotowy. Dzięki niemu najniższa emerytura oraz renta rodzinna wyniesie 880,45 zł - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ile będą wynosiły emerytury w przyszłym roku?
(AFP, Fot: Joe Raedle / Getty Images North America)
ycipk-229bu3

Świadczenia emerytalno-rentowe są podnoszone 1 marca każdego roku decyzją rządu. Waloryzacja dotyczy uprawnionych do emerytur i rent z ZUS i KRUS. Ma też znaczenie przy obliczaniu wysokości emerytur i rent byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy zawodowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

W tym roku świadczenia podwyższano zgodnie z mechanizmem cenowo-płacowym. Według niego wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Na przyszły rok zaplanowano jednak zmiany. Podwyżka będzie m.in. tym większa, im świadczenie niższe albo przyznane jak najwcześniej. Jak podaje "DGP", według nowej zasady, świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł brutto. Dotyczy to osób, których emerytura nie przekracza 3333,33 zł. Nowy sposób liczenia oznacza też, że osoba o najniższej emeryturze czy rencie dostanie 880,45 zł, tymczasem przy zastosowaniu poprzedniej metody dostałaby 853,57 zł.

ycipk-229bu3

Pozostałe świadczenia, niepodlegające ustawowej podwyżce, zostaną podwyższone na innych zasadach. Dodatkowe kwoty będą obliczone proporcjonalnie na podstawie relacji pomiędzy wysokością świadczenia, a wysokością minimalnej emerytury. Na przykład minimalna podwyżka w przypadku rent z powodu częściowej niezdolności do pracy oraz renty inwalidzkie III grupy ma wynieść 27 zł. Zaś ci, którzy pobierają emeryturę częściową, dostaną o 18 zł więcej.

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" od 1 marca 2015 roku najniższe świadczenia będą wynosić:

* Emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i renty rodzinnej - 880,45 zł
* Renta socjalna - 739,58 zł
* Renta socjalna dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności - 369,79 zł
* Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osób częściowo niezdolnych do pracy - 675,13 zł
* Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej - 1056,54 zł
* Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 810,17 zł

Alternatywa dla lokat : 6% zysk historyczny + gwarancja kapitału

ycipk-229bu3
Polub WP Finanse
ycipk-229bu3
ycipk-229bu3
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-229bu3