Trwa ładowanie...
d2whrh8

IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (51/2011)

IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (51/2011)

Share
d2whrh8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 3/2011 i nr 4/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku Impexmetal S.A. informuje, iż realizując program nabywania akcji własnych, przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. uchwałą nr 8 w dniu 15 listopada 2010 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, Spółka w ramach skupu w dniu 11 października 2011 roku nabyła w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. : ?-218.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,40 zł każda, po cenie jednostkowej 3,42 zł/szt. ?-379. 685 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,40 zł każda, po cenie jednostkowej 3,52 zł/szt . Powyższe akcje własne Spółki dają 597.685 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,299 % kapitału zakładowego Spółki. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 3.000.000 akcji dających prawo do 3.000.000 głosów, co stanowi 1,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Jerzy Popławski Członek Zarządu
2011-10-11 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2whrh8

Podziel się opinią

Share
d2whrh8
d2whrh8