Trwa ładowanie...
d1gftki

IMPEXMET - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (53/2011)

IMPEXMET - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (53/2011)

Share
d1gftki
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Impexmetal S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku, Spółka otrzymała zawiadomienia od Członków Zarządu oraz dwóch osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej (łącznie 4 zawiadomienia ), w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, iż spółka Impexmetal S.A.-spółka zależna od Boryszew S.A., będąca w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) osobą blisko związaną z ww. osobami zobowiązanymi, dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. 2.189.315 sztuk akcji Impexmetal S.A., po średniej cenie 3,49 zł za jedną akcję. Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Jerzy Popławski Członek Zarządu
2011-10-11 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gftki

Podziel się opinią

Share
d1gftki
d1gftki