Trwa ładowanie...
d447odz

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (54/2011)

IMPEXMET - Zawiadomienie o zmianie udziału (54/2011)

Share
d447odz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEXMET | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Impexmetal S.A. informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, że w dniu 4 października 2011 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik nabył w transakcjach giełdowych bezpośrednio 1.000.000 szt. akcji Impexmetal S.A. oraz pośrednio przez spółkę od niego zależną 212.000 szt. akcji Impexmetal S.A. Transakcje te spowodowały przekroczenie progu o 1% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 103.365.257 sztuk akcji Impexmetal S.A., co stanowiło 51,68 % udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 103.365.257 głosów na WZ co stanowiło 51,68 % ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A. Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem wraz z podmiotami od niego zależnymi 105.320.052 sztuk akcji Impexmetal S.A. stanowiących 52,66 % udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 105.320.052
głosów na WZ., co stanowi 52,66 % ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

| | | IMPEXMETAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Jerzy Popławski Członek Zarządu
2011-10-11 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d447odz

Podziel się opinią

Share
d447odz
d447odz