Trwa ładowanie...
d3d02n9

IMS przyjął program skupu do 1 mln akcji, w I transzy proponuje cenę 2,6 zł

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - IMS przyjął program skupu akcji własnych, w którym zamierza skupić do 1 mln akcji, podała spółka. Zarząd proponuje, by w ramach I transzy, która rozpoczyna się jutro od publikacji zaproszenia, skupić 400 tys. akcji po cenie 2,6 zł. Propozycja zarządu podlega zaopiniowaniu rady nadzorczej.

Share
d3d02n9

"Celem programu jest nabycie przez spółkę nie więcej niż 1 000 000 akcji w celu: a) ich umorzenia, lub b) przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, lub przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez zarząd spółki. [...] Program będzie trwał od dnia 26 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji. Zarząd spółki, kierując się interesem spółki, po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej spółki, uprawniony jest:
? zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2017 roku lub przed
wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
? zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części" - czytamy w uchwale.

Transza I rozpocznie się 28 września 2016 roku i będzie realizowana według następującego harmonogramu:
- publikacja zaproszenia do składania ofert zbycia akcji: 28 września 2016 r.
- rozpoczęcie przyjmowania ofert zbycia akcji: 29 września 2016 r.
- zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji: 7 października 2016 r.
- akceptacja ofert oraz podanie ewentualnej stopy redukcji: 10 października 2016 r.
- przeprowadzenie transakcji nabycia akcji: zawarcie transakcji bezpośredniej w siedzibie spółki nastąpi po uprzednim złożeniu przez zarząd dla poszczególnych akcjonariuszy oferty nabycia Akcji w dwóch terminach: 11 października 2016 r. i 12 października 2016 r.
- zakończenie realizacji transzy I (rozliczenie transakcji): nie później niż 21 października 2016 r., podano również.

Jednocześnie zarząd podjął uchwałę w sprawie zamknięcia poprzedniego programu skupu akcji własnych przyjętego 7 grudnia 2015 roku. Z programu niewykorzystane zostały środki pieniężne w wysokości 3 024 zł. W jego ramach w okresie od 18 grudnia 2015 r. do 5 lutego 2016 r., spółka nabyła łącznie 2 786 220 akcji po cenie 2,15 zł, tj. za łączną wartość 5 990 373 zł. (wartość nominalna nabytych akcji wyniosła 55 724,40 zł); nabyte akcje stanowiły 8,28% kapitału zakładowego przed umorzeniem.

d3d02n9

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka nie posiada akcji własnych, podano także.

IMS tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW os 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)

d3d02n9

Podziel się opinią

Share
d3d02n9
d3d02n9