Trwa ładowanie...
d2he01w
d2he01w
espi

INBOOK S.A. - Sprostowanie do raportu 5/2014 (7/2014)

INBOOK S.A. - Sprostowanie do raportu 5/2014 (7/2014)
Share
d2he01w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INBOOK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Sprostowanie do raportu 5/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd InBook S.A. (dalej Spółka) informuje, iż z powodu błędu pisarskiego, powstałego z przyczyn niezależnych informacje o bieżącym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnieniach do wykonywania głosów na WZA Emitenta są błędne. Poniżej sprostowana treść raportu. Zarząd InBook S.A. informuje, iż w dniu 14 października 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Sławomira Jarosza w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zejściu poniżej progu 10% w kapitale zakładowym emitenta. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: W dniu 13 października 2014 r. Pan Sławomir Jarosz na podstawie umowy cywilno - prawnej zbył 300.000 akcji Spółki InBook S.A. Stan posiadania Akcjonariusza wraz z podmiotami zależnymi przed transakcją wskazywał 800.000 sztuk akcji, co stanowiło 13,12% udziału w kapitale zakładowym
Spółki oraz uprawniało do wykonywania 800.000 głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stan posiadania Akcjonariusza po ww. transakcji wynosi 500.000 sztuk akcji, co stanowi 8,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania 500.000 głosów na WZA Emitenta (8,20%). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Jakub Dębski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2he01w

Podziel się opinią

Share
d2he01w
d2he01w