Trwa ładowanie...
d3emjzy
d3emjzy
espi

INDEXMEDICA S.A. - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (7/2014)

INDEXMEDICA S.A. - Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (7/2014)
Share
d3emjzy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INDEXMEDICA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Indexmedica S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Sebastiana Kamińskiego (dalej: Akcjonariusz), który na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki o ponad 1% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem: 1) Zmiana udziału nastąpiła w dniu 4 grudnia br. w następstwie nabycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na podstawie umowy kupna/sprzedaży akcji zawartej w dniu 30 maja 2014 roku oraz w wyniku transakcji w alternatywnym systemie obrotu zawartych w okresie od 30 maja do 9 grudnia 2014 roku. 2) Przed wystąpieniem zdarzeń, o których mowa w pkt 1, Akcjonariusz posiadał 970.597 akcji Spółki, stanowiących 37,33% kapitału zakładowego
oraz dających prawo do 1.453.901 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 40,39% ogólnej liczby głosów. 3) W związku z zawarciem transakcji, o których mowa w pkt 1, według stanu na dzień 9 grudnia 2014 roku Akcjonariusz posiadał 995.989 akcji Spółki, stanowiących 38,31% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 1.490.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 41,42% ogólnej liczby głosów. 4) Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki. 5) Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy jw. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDEXMEDICA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-048 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czapińskiego 2
(ulica) (numer)
12 631 11 33 12 425 06 50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
677-227-64-90
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3emjzy

Podziel się opinią

Share
d3emjzy
d3emjzy