Trwa ładowanie...
d4c1h1q
d4c1h1q
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Publikacja wyników za marzec 2014 r. przez LZMO S.A., spółkę z grupy I...

IndygoTech Minerals S.A. - Publikacja wyników za marzec 2014 r. przez LZMO S.A., spółkę z grupy IndygoTech Minerals (31/2014)
Share
d4c1h1q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja wyników za marzec 2014 r. przez LZMO S.A., spółkę z grupy IndygoTech Minerals | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie ("IndygoTech Minersals") informuje, iż 14 kwietnia 2014 roku LZMO S.A., spółka z grupy IndygoTech Minerals opublikowała wyniki za marzec 2014 roku. Według raportu LZMO osiągnęła W marcu 2014 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży netto w kwocie 711 097,01 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły one 317 289,05 zł, co oznacza wzrost o 124,12% miesiąc do miesiąca. Przychody netto narastająco od początku 2014 roku wyniosły 1 228 366,97 zł przy 476 193,49 zł w I kwartale 2013 roku, co oznacza wzrost o 157,96% rok do roku. Obroty w marcu 2014 były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Powodem zwiększonych w relacji do ubiegłego roku obrotów jest umocnienie się LZMO jako dostawcy systemów kominowych, zmiana cen izostatycznych systemów kominowych IZOSTAR, początek budowania zapasów magazynowych przez dystrybutorów przed zbliżającym się nowym sezonem budowlanym oraz wejście w fazę realizacji jednej z umów eksportowych. Ponadto
w marcu LZMO kontynuowała przygotowania do najbliższego sezonu budowlanego, który rozpocznie się w połowie roku. Za najważniejsze LZMO uznała zagadnienia logistyczne. Podniesienie sprawności oraz szybkości dostaw będą kluczowymi, w ocenie LZMO, czynnikami wzmacniającymi trwały wzrost sprzedaży w najbliższym sezonie budowlanym. W zakresie działań informacyjnych LZMO podejmuje działalność szkoleniową dedykowaną dla poszczególnych grup docelowych. Celem tych szkoleń jest uzasadnienie konieczności stosowania nowoczesnych, spełniających najbardziej restrykcyjne normy, Izostatycznych Systemów Kominowych "IZOSTAR", zamiast przewodów gliniano-szamotowych, w szczególnie w świetle nowych norm jakie obowiązują od listopada 2013 roku normy kominowe w zakresie warunki pracy systemów kominowych. Szkolenia są prowadzone na terenie całego kraju. W opinii Zarządu LZMO powyższe działania przyczynią się do umocnienia marki "IZOSTAR" i związanego z tym dalszego rozwoju sprzedaży w zbliżającym się sezonie budowlanym. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@indygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-04-14 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c1h1q

Podziel się opinią

Share
d4c1h1q
d4c1h1q