Trwa ładowanie...
d4s2fm4
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty cerami...

IndygoTech Minerals S.A. - Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty ceramiczne przez spółkę z Grupy IndygoTech Minerals (29/2014)

Share
d4s2fm4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie budowy nowoczesnego zakładu produkującego proppanty ceramiczne przez spółkę z Grupy IndygoTech Minerals | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. ("IndygoTech Minerals") informuje, iż 11 kwietnia 2014 r. spółka zależna Baltic Ceramics S.A. ("Baltic Ceramics") rozpoczęła budowę najnowocześniejszego i jedynego w Unii Europejskiej zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą wysokiej jakości proppanty ceramiczne - produkt wykorzystywany w procesie wydobywania gazu i ropy ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Tym samym Grupa IndygoTech Minerals realizuje kolejny etap strategii rozwoju, tj. budowę grupy przemysłowej IndygoTech Minerals skoncentrowanej na rozwoju projektów związanych z najnowocześniejszymi technologiami ceramicznymi. Zakład powstanie w Lubsku w woj. lubuskim, które łączy w sobie tradycje przemysłu ceramicznego, dostępność surowca niezbędnego do wytworzenia proppantów ceramicznych wysokiej jakości oraz centralne położenie w Europie. Inwestycja obejmuje budowę zakładu na działce o powierzchni 2,075 ha, a także zakup wyposażenia laboratoriów oraz hal produkcyjnych. Projekt jest współfinansowany
ze środków rządowych i europejskich w łącznej kwocie 33,2 mln zł. Budowa zakładu jest prowadzona w ramach projektu pt. "Wdrożenie wynalazku w zakresie wytwarzania lekkich proppantów ceramicznych" realizowanego w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proppanty ceramiczne wykorzystywane są jako tzw. materiał podsadzkowy, stabilizujący otwory przez które przepływa gaz. Dzięki wysokiej wytrzymałości na ciśnienie, porowatości granulek oraz odpowiedniej sferyczności, proppanty ceramiczny zapewniają bardziej swobodny przepływ węglowodorów przez wytworzone w procesie wydobywczym szczeliny. Pozwala to na kilkukrotne zwiększenie efektywności procesu pozyskiwania surowca ze złoża oraz obniżenie finalnych kosztów w porównaniu do wydobycia z użyciem proppantów boksytowych. Zakończenie prac budowlanych oraz uruchomienie linii produkcyjnych planowane jest na II półrocze
2015 r. Intencją Baltic Ceramics jest realizacja inwestycji w możliwie krótkim czasie, i w przypadku zmiany terminu realizacji informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Skala realizowanej produkcji wyniesie w pierwszym etapie 60.000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Docelowo Baltic Ceramics planuje produkować około 135.000 ton proppantów rocznie, co będzie odpowiadało ok. 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. W nowym zakładzie zatrudnienie znajdzie blisko 30 osób. Nowy zakład będzie pierwszym w Unii Europejskiej, w którym wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych. Zarówno technologia, jak i produkt Baltic Ceramics stanowią wynik własnych prac badawczo-rozwojowych. Wdrażana technologia została objęta ochroną wyłącznych praw własności przemysłowej w postaci zgłoszenia patentowego, polskiego, europejskiego i PTC (amerykańskiego). Oferując pełny asortyment proppantów ceramicznych, o
różnych rozmiarach, wysokiej jakości i wytrzymałości Baltic Ceramics będzie miała szansę zbudować silną pozycję w produkcji proppantów ceramicznych, dostarczającego swoje produkty do firm serwisowych i koncernów energetycznych z branży Oil&Gas operujących na całym świecie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2014-04-11 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4s2fm4

Podziel się opinią

Share
d4s2fm4
d4s2fm4