Trwa ładowanie...
d97bvh1

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d97bvh1

PKO BP
Bank złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Planowane na przełom III/IV kwartału br. SPO ma objąc do 190 602 731 akcji Banku (tj. do 15,25% kapitału zakładowego Banku).Sprzedający, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego i Skarb Państwa zaoferują łącznie do 165 602 731 akcji zwykłych na okaziciela serii A i D Banku (Skarb pakiet 37 500 000 akcji, BGK cały posiadany obecnie pakiet 128 102 731 akcji). Najpóźniej w dniu ustalenia cen sprzedaży akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie, Skarb Państwa może podjąć decyzję o zaoferowaniu dodatkowo do 25 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. (pełna treść komunikatu: www.gpwinfostrefa.pl)
BM BPH Wartość planowanej oferty publicznej – licząc w oparciu o wczorajszą cenę zamknięcia – to ok. 7,6 mld zł, co czyni SPO Banku jednym z największych wydarzeń na GPW. Informacja o zamiarze zmniejszenia zaangażowania przez Skarb Państwa w PKO BP jest znana na rynku, tym samym powinna być zdyskontowana w obecnych cenach walorów Banku. Według nieoficjalnych informacji, ok. 30% oferty ma zostać skierowane do inwestorów indywidualnych. Dzięki zmienionym zapisom statutu PKO BP, po przeprowadzeniu SPO, Skarb Państwa, dysponując - przy założeniu maksymalnej alokacji oferty - pakietem 35,99% akcji Banku, zachowa kontrolę nad PKO BP.

AZOTY TARNÓW
Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez tarnowskie azoty kontroli nad Zakładami Chemicznymi Police. Tym samym, ziścił się jeden z warunków prawnych zamieszczonych w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZCh Police.

*MNI *Pan Marek Południkiewicz, członek zarządu, nabył 27 805 akcji spółki po średniej cenie 2,86 zł/akcję w dniach 12-15.07.br.

d97bvh1

ZETKAMA *Spółka przekazał zaktualizowaną prognozę wyników finansowych na 2011 r. Zweryfikowana prognoza GK przewiduje osiągniecie przychody na poziomie 221,4 mln zł, wyniku EBITDA w wysokości 29,6 mln zł oraz zysku netto na poziomie 16,1 mln zł. Dotychczasowa prognoza przewidywała wypracowanie skonsolidowanego wyniku netto na poziomie 10,5 mln zł oraz wyniku EBITDA na poziomie 23 mln zł przy obrotach GK w wysokości 213,8 mln zł. Zgodnie z nową prognozą, jednostka dominująca ma wypracować przychody w wysokości 95,5 mln zł oraz EBITDA i zysk netto odpowiednio na poziomie 12,5 mln zł oraz 6,2 mln zł.
*
BM BPH
Podwyższenie prognozy (na poziomie GK przychody +3,6%, EBITDA +28,3%, wynik netto +52,2%) stanowi pozytywną informację. Zgodnie z nową prognozą, walory spółki są kwotowane przy wskaźnikach P/E'11=6,36 oraz EV/EBITDA'11=4,93. W 2010 r. GK wypracowała 5,5 mln zł wyniku netto oraz 17,2 mln zł EBITDA przy 196,4 mln zł obrotów.
*EFH *Spółka przekazała prognozę wyników finansowych na 2011 r. Zgodnie z szacunkami zarządu spółki, GK EFH ma wypracować w bieżącym roku 36 mln zł EBITDA oraz 28 mln zł wyniku operacyjnego. W 2010 r. EFH wykazała 31 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz 24 mln zł EBIT.

MIRACULUM w upadłości układowej
Członek Rady Nadzorczej spółki sprzedał w dniu 14.07.2011 r. na sesji giełdowej 67 181 szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki, po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,8239 zł.

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1