Trwa ładowanie...
d1ejqck
gpw
25-10-2010 09:12

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.

d1ejqck
d1ejqck

MW TRADE

Zarząd spółki opublikował wstępne szacunki wyników za III kwartał 2010r. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5,50 mln zł (wzrost o 82% r/r), zysk brutto oraz zysk netto wyniosły odpowiednio 2,63 mln zł (wzrost o 129% r/r) oraz 2,10 mln zł (wzrost o 141% r/r). Narastająco według stanu na koniec trzeciego kwartału 2010 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 12,3 mln zł, co stanowi wzrost o 66% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto wypracowany w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 5,76 mln zł (wzrost o 125%), a zysk netto osiągnął poziom 4,62 mln zł co stanowi 231% zysku netto pierwszych trzech kwartałów 2009 roku.

ACTION
22.10 Zarząd spółki poinformował, że w dniu 22 października 2010 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od członka zarządu spółki o dokonaniu poza rynkiem regulowanym transakcji zbycia w formie darowizny 471 072 akcji Emitenta. Umowa darowizny potwierdzona aktem notarialnym sporządzona została w dniu 20 października 2010 roku. Informujący posiada obecnie 762 sztuki akcji spółki, co stanowi 0,005 % kapitału zakładowego oraz 0,005 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Przed dokonaniem darowizny akcji informujący posiadał 471 834 sztuki akcji spółki, co stanowiło 2,87 % kapitału zakładowego oraz 2,87 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki.
BM BPH Informacja podana przez spółkę jest neutralna i nie powinna wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji.

ABM SOLID
BPH TFI zwiększyło w dniu 14 października udział w KZ spółki do 7,95% (5,02% głosów) z 7,72% (4,87% głosów) wcześniej.

d1ejqck
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ejqck