Trwa ładowanie...
d2n9t8i
d2n9t8i

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek.
Share
d2n9t8i

AGORA
Spółka opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za trzeci kwartał br. Przychody ze sprzedaży wyniosły 246,6 mln zł i były identyczne z ubiegłorocznymi za ten sam okres. Grupa poniosła 232,8 mln zł kosztów operacyjnych, które zmniejszyły się o 0,5% r/r, co przyczyniło się do wzrostu wyniku operacyjnego z 12,8 mln zł do poziomu 13,8 mln zł (wzrost o 7,8% r/r). Zysk netto wzrósł z 10,1 do 12 mln zł, także na skutek lepszego o 0,6 mln zł niż przed rokiem salda przychodów i kosztów finansowych. Wyniki zaprezentowane przez spółkę są zaskakująco dobre względem konsensusu rynkowego, co może przełożyć się na lepsze od rynku zachowanie się kursu akcji spółki.

CYFROWY POLSAT
Spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r.
BM BPH Skonsolidowane przychody wyniosły w okresie III kwartału 363,6 mln zł wobec 313,8 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 15,9% r/r. Wynik operacyjny GK wyniósł 81,5 mln zł wobec 71,5 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowany wynik netto ukształtował sie na poziomie 68,4 mln zł wobec 60,2 mln zł w analogicznym okresie 2009 r. Narastająco, po 3 kwartałach 2010 r. spółka wypracowała 221,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 188,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach na poziomie odpowiednio 1 105,8 mln zł wobec 928,9 mln zł w okresie trzech kwartałów 2009 r. Opublikowane wyniki są nieznacznie gorsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus zakładał wypracowanie przez Cyfrowy Polsat w III kwartale br. przychodów na poziomie 371,1 mln zł oraz wyniku operacyjnego i wyniku netto odpowiednio na poziomie 87,9 mln zł i 69,8 mln zł. Wysoka dynamika wzrostu przychodów r/r jest pochodną wzrostu przychodów z opłat abonamentowych do 342,5 mln zł z 296,7 mln zł głównie w wyniku wzrostu
średniookresowej liczby abonentów o 13,2% oraz wzrostu ARPU o 3,5% oraz ponad trzykrotnego wzrostu przychodów z opłat abonamentowych, ze zrealizowanego ruchu i rozliczeń międzyoperatorskich. Na koniec września br. Cyfrowy Polsat miał 3 277 936 abonentów, tj. o 12,4% więcej niż na koniec września 2009 r. Średni miesięczny przychód na abonenta wzrósł o 3,5% do 35,5 zł w okresie trzech miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. z 34,3 zł w analogicznym okresie 2009 r. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2010 r. średni miesięczny przychód na abonenta wzrósł o 3,8% do 35,8 zł z 34,5 zł w analogicznym okresie 2009 r. Wskaźnik odpływu abonentów za okres 12 miesięcy zakończony 30 września 2010 r. wzrósł do 10,2% w porównaniu do 8% w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 września 2009 r.

MCI
Po weryfikacji szacunku rocznych wyników finansowych, dokonanej po podsumowaniu trzeciego kwartału 2010 r., Zarząd MCI Management S.A. podał do wiadomości skorygowaną prognozę skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2010 rok. Obecnie skonsolidowany wynik netto za rok 2010 prognozowany jest w wysokości 78 mln zł i jest wyższy od wcześniejszych prognoz (67,0 mln zł) o 16,4%. Podwyższenie prognozy przez MCI Management SA jest spowodowane pozytywną realizacją wyników finansowych do końca trzeciego kwartału 2010 r., zaś jej osiągnięcie determinowane będzie przez koniunkturę na GPW (wycena ABC Data, Travelplanet) oraz dalszym wzrostem wartości portfela funduszy MCI.TechVentures i MCI.BioVentures. Dotychczasowe wyniki oraz ww. prognoza nie uwzględniają wyceny wartości odszkodowania w sprawie JTT Computer.

d2n9t8i

Podziel się opinią

Share
d2n9t8i
d2n9t8i